Անգլալեզու կորպորատիվ կայքերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները / Linguo-stylistic peculiarities of corporate web sites in english

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Խաչատրյան, Անուշ Սամվելի / Khachatryan Anush
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Քսանմեկերորդ դարում չափազանց կարևորվում է համացանցի դերը մարդկության կենսագործունեության մեջ: Առցանց հաղորդակցությունը, լինելով բարդ և բազմակողմանի գործընթաց, լեզվաբանության առավել քիչ ուսումնասիրված ոլորտներից է: Առցանց հաղորդակցության լեզուն՝ զարգանալով իր ուրույն ճանապարհով, ավանդական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման ձևերի նման, արդեն դիտարկվում է որպես հաղորդակցման ուրույն տեսակ / Целью настоящей работы является целостное и системное изучение англоязычных корпоративных сайтов как вида коммуникации, a также выявление их текстовых, жанровых, лингвостилистических и тематических особенностей / The thesis explores the linguo-stylistic peculiarities of corporate websites in English. The aim of the research is a thorough study of the corporate website as a new form of communication and as a text
Description
Ժ.02.07 «Գերմանական լեզուներ» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Ֆլջյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ջիվանյան, Ա. Մաթևոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation