Рекомбинантные D-гидантоиназы и L-аминоацилазы бактериального происхождения: получение, очистка и биохимическая характеристика / Բակտերիալ ծագման ռեկոմբինանտ D-հիդանտոինազներ և L-ամինաացիլազներ. ստացումը, մաքրումը և կենսաքիմիական բնութագրումը / Recombinant D-hydantoinases and L-aminoacylases of bacterial origin: obtaining, purification and biochemical characterization

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Ագանյանց, Հովսեփ Ալեքսանդրի / Aganyants Hovsep
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ
Abstract
Целью диссертационной работы является конструирование рекомбинантных штаммов, обладающих высокой D-гидантоиназной и L-аминоацилазной активностью, очистка, физико-химическая и каталитическая характеристики этих ферментов / Ատենախոսական աշխատանքը նվիրված է հիդանտոինազը կոդավորող գենի ուսումնասիրմանը, D-հիդանտոինազային և L-ամինաացիլազային բարձր ակտիվությամբ օժտված ռեկոմբինանտ շտամների կառուցմանը, այդ ֆերմենտների ֆիզիկա-քիմիական և կատալիտիկ բնութագրմանը / The thesis is devoted to the study of the gene encoding hydantoinase, construction of recombinant strains with high hydantoinase and L-aminoacylase activity, and the physico-chemical and catalytic characterization of these enzymes
Description
Գ.00.14 «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար` Ա. Ս. Հովսեփյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Ռ. Մ. Հարությունյան, Հ. Գ. Հովհաննիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն` ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation