Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերի ջրային էկոհամակարգերի ձկնաշխարհը / Ichtyofauna of water ecosystems of lori and Tavush regions of the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Առաքելյան, Անուշ Սամվելի / Arakelyan Anush
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Abstract
Վերջին տասնամյակների ընթացքում մարդու ակտիվ տնտեսական գործունեության ազդեցության ներքո Հայաստանի Հանրապետության շատ ջրակալների և գետերի ձկնաշխարհում շարունակվում են տեղի ունենալ էական փոփոխություններ, որոնց արդյունքում տեղաբնակ շատ ձկնատեսակներ դուրս են մղվում իրենց զբաղեցրած էկոլոգիական խորշերից կամ ոչնչանում են՝ իրենց տեղը հաճախ զիջելով այլ տարածաշրջաններից ներմուծված և կլիմայավարժված տեսակներով՝ կենսաբանական համակեցություններում փոփոխելով տեսակների միջև դարերի ընթացքում ձևավորված փոխհարաբերությունները / Целью настоящей работы было определение видового состава современной ихтиофауны Лорийского и Тавушского регионов (марзов) Республики Армения по отдельным рекам и водоемам, сравнительное описание морфометрических и биологических особенностей отдельных видов рыб, населяющих данные водные экосистемы, a также выявление возможных воздействий при эксплуатации малых гидроэлектростанций (ГЭС) на сообщества рыб в исследуемых реках / The aim of the dissertation was to determine the species composition of the modern Ichthyofauna of Lori and Tavush regions of the Republic of Armenia by separate rivers and freshwaters, the analytical and comparative description of the morphometric and biological characteristics of individual fish species, as well as to identify the potential impact of the exploitation of SHPPs on fish diversity
Description
Գ.00.08 «Կենդանաբանություն, մակաբուծություն, էկոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2020 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Խ. Պիպոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ս. Առաքելյան, Ն. Է. Բարսեղյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation