Ցեղանունները հայ պատմագրության մեջ (V-XII դդ. / The ethnonyms the Armenian historiography (V-XII сc.)

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Գևորգյան, Հայկազ Արմենի / Gevorgyan Haykaz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
V-XII դդ. հայ պատմագրության մեջ վկայված ցեղանունների ուսումնասիրության արդիականությունը նախ և առաջ պայմանավորված է նրանով, որ այս շրջանի ցեղանվանական նյութը մինչ օրս չի երնթարկվել համապարփակ քննության։ Ատենախոսության նպատակն է ներկայացնել V-XII դդ. հայ պատմագրության մեջ վկայված ցեղանվանական հիմնական նյութը, կատարել ցեղանունների բառակազմական ընդհանուր քննություն, բացահայտել ցեղանունների գործառական-իմաստային յուրահատկությունները / Этнонимика как и топонимика и антропонимика, является частью ономастики. Если предметом изучения топонимики и антропонимики являютя соответственно топонимы и антропонимы в своей целосности, то объектом исследования этнонимики-это этнонимы в своем историческом развитии (их происхождение, формы и функции) / Ethnonymy is a part of the science of onomastics, as are toponymy and anthroponymy. If the subjects of the study of toponymy or anthroponymy are the names of all places and the names of all human beings respectively, ethnonymy studies ethnonyms, their origins, historical evolution, structure, functions, etc
Description
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017; Ատենախոսության թեման հաստատվել Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար` Գ. Ս. Ասատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Գ. Կ. Խաչատրյան, Ն. Հ. Դիլբարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 28 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation