Տրամաբանական ծրագրերի օպտիմիզացման մասին / On optimization of logic programs

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Խաչատրյան, Սուրեն Արտաշեսի / Khachatryan Suren
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
Abstract
Աշխատանքը նվիրված է տրամաբանական ծրագրավորման խնդիրներին։ Հետազոտության առարկա են հանդիսանում տրամաբանական ծրագրերը և հարցումները, իսկ դիտարկվող հիմնական խնդիրը՝ տրամաբանական ծրագրերի օպտիմիզացումը, այն իմաստով, որ ծրագրի և իր ցանկացած թույլատրելի հարցման ցանկացած SLD-ծառ դառնա վերջավոր / В данной работе исследуются проблемы логического программирования. Предметом исследования являются логические программы и запросы, а рассматриваемая основная проблема – оптимизация логических программ в том смысле, что любое SLD-дерево программы и любого допустимого запроса этой программы становится конечным / The thesis is devoted to the study of some problems of logic programming. The objects of study are logic programs and goals. The main problem studied is the optimization of logic programs in the sense that any SLD-tree of a program and any permitted goal of this program become finite
Description
Ե.13.04 «Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում» մասնագիտությամբ Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ա. Նիգիյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Դ. Զասլավսկի, Հ. Ռ. Բոլիբեկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Ինֆորմատիկա և համակարգչային համակարգեր / Informatics & Computer Systems 
Citation