Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացման գերակա ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում / Preliminary directions of local self-government efficiency in the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Սարգսյան, Արսեն Կարենի / Sargsyan Arsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Հետազոտության նպատակն է տեղական ինքնակառավարման համակարգի ուսումնասիրությունների, դրանում կատարվող բարեփոխումների ընթացքի և արդյունքների հիման վրա՝ տվյալ ոլորտի բարելավման ուղիների, մոտեցումների և զարգացման նոր գերակայությունների մշակումը / Целью исследования является разработка путей, подходов и приоритетов развития сектора на основе изучения системы местного самоуправления, процесса ее реализации и результатов / The purpose of the research is to develop the ways, approaches and development priorities of the sector based on the studies of the local self-government system, the process of its implementation and results
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Յ. Մ. Սուվարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ե. Զաքարյան, Վ. Վ. Խաչատրյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 150 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation