Ինչպես կազմակերպել գրադարաններում ընթերցողների ազատ մուտքը դեպի գրքային ֆոնդերը : (Մեթոդական ցուցումներ)

No Thumbnail Available
Date
1959
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայկ. ՍՍՌ Ալ. Մյասնիկյանի անվան պետական ռեսպուբլիկական գրադարանի գրադարանագիտական մեթոդական բաժին
Երևան
Abstract
Մեթոդական ցուցումներ ընթերցողներին գրադարաններում, նաև՝ հանձնարարական գրականության ցանկ
Description
Կազմ.՝ Ալ. Շահազիզյան; Խմբ.՝ Ա. Թիրաբյան; Տեխ. խմբ.՝ Հ. Մանվելյան.-Երևան, 1959.-32 էջ ; 20 սմ.
Keywords
Գրադարանագիտություն, մատենագիտություն և արխիվավարություն
Citation