Հայերենի ուսուցման առանձնահատկությունները այլալեզու ուսանողներով համալրված խմբերում / Particularities of the Armenian language acquisition in foreign student groups

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Մուրադյան, Լուսյա Կարապետի / Mooradyan Lusya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության կրթական գործընթացները համապատասխանեցվում են եվրոպական կրթական ծրագրերին ու չափորոշիչներին՝ հիմք ընդունելով եվրոպական կրթատարածքի ընդհանուր նպատակներն ու սկզբունքները / На протяжении последних лет образовательные процессы Республики Армения активно адаптируются к европейским образовательным программам и стандартам, которые основаны на общих целях и принципах европейского образовательного пространства (на базе Болонского процесса) / In recent years the educational processes of the Republic of Armenia have been adapted to European educational programs and standards, based on the common goals and principles of the European educational area
Description
ԺԳ.00.02 «Դաստիարակության և դասավանդման մեթոդիկա» (հայոց լեզու) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Վ. Գալստյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Գևորգյան, Գ. Խալաթյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation