DE NOVO моделирование третичной структуры пирина и динамика вго взаимодействия с белками апоптоза / Պիրինի երրորդական կառուցվածքի DE NOVO մոդելավորում և նրա փոխազդեցության դինամիկան ապոպտոզի սպիտակուցների հետ / DE NOVO modeling of pyrin tertiary structure and its interaction dynamic with apoptosis proteins

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Առաքելով, Գրիգոր Գալուստի / Arakelov Grigor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Семейная Средиземноморская Лихорадка (ССЛ), является одним из самых распространённых аутовоспалительных синдромов / Պատմականորեն ընտանեկան միջերկրածովային տենդը (ԸUS) հանդիսանում է առաջին ներկայացված աուտոբորբոքային հիվանդությունը / Historically, the familial mediterranean fever (FMF) has been the first autoinflammatory disease described
Description
Գ.00.16 «Կենսաինֆորմատիկա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Բ. Նազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ S. Ֆ. Սարգսյան, Ա. Է. Գևորգյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գիտակրթական կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation