Հովհաննես Սարկավագը և իր «Մեկնութիին տումարիս Հայկազնեայ»-ն / Hovhanness Sarkavag and his "Interpretation of the Armenian Calendar"

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Սիմոնյան, Գայանե Սիմոնի / Simonyan Gayane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ատենախոսության մեջ ներկայացվել ու հիմնավորվել են Հովհաննես Սարկավագի` հայ գրական մշակույթում և տոմարագիտության պատմության մեջ կատարած առանձնակի կարևոր դերակատարությունը, տոմարագիտական մի շարք խնդիրներ, առանց որոնց անհնար է հարաբերակցել հայ մատենագրությամբ մեզ ավանդված հայոց Մեծ և Փոքր` Սարկավագադիր, ինչպես նաև հայոց ու տարբեր ազգերի` արարչության քրիստոնեական թվականները, հուլյան ու հայոց, ինչպես նաև իր ժամանակի տարբեր ազգերի գործածական տոմարները, որոնք ոչ միայն ունեն ազգային, այլև միջազգային նշանակություն / Диссертация посвящена исследованию жизни и произведений, в частности календарного наследия, Дьякона Ованнеса. В двух главах диссертации анализируется жизненный путь и деятельность автора, а также множество вопросов, связанных с календарным наследием / The research paper considers Sarkavag´s life and activity putting the stress particularly on the study of his calendar heritage. The first two chapters of the research paper deal with Sarkavag´s life and activity as well as a number of diverse problems relating to the calendar heritage
Description
ԻԵ.00.01 «Կրոնի տեսություն և պատմություն (կրոնագիտություն)» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար` Ռ. Հ. Վարդանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Ս. Ս. Մկրտչյան, Լ. Դ. Սիմոնյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Մատենադարան, Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Աստվածաբանություն / Theology
Citation