Հասարակության զարգացվածության մակարդակը գնահատող համաթվերը և դրանց մեթոդաբանության կատարելագործման ուղիները

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Ավետիսյան, Հռիփսիմե Նորայրի / Avetisyan Hripsime
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԱՊԳԿՎ կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ
Abstract
Մարդկային հասարակության զարգացվածության մակարդակի գնահատումը, այն պայմանավորող հիմնական գործոնների բացահայտումը և կառավարումը տնտեսագիտության առանցքային ու առավել բարդ հիմնախնդիրներից են: Ընդ որում, այս խնդիրների լուծմանը ձեռնամուխ եղած տնտեսագետներին բարդությունները ուղեկցում են հենց առաջին քայլից, այն է՝ «զարգացվածություն» եզրույթի բնորոշումից / Диссертация посвящена выявлению концептуальных и методологических проблем оценки человеческого развития и анализированию путей их решения. Основная цель исследования изучение и анализ ключевых концептуальных и методологических проблем оценки уровня человеческого развития, предложение научно-обоснованных механизмов их решения, на основе изучения экономической литературы и международного опыта, a также, на основе анализа перспектив человеческого развития в РА, предложение принципов повышения эффективности государственной политики в основных человеческого развития
Description
Ը.00.02. «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2005 ; Պետական գույքի կառավարման վարչության Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ա. Դավոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Յ. Մ. Սուվարյան, Տ. Գ. Սահակյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 28 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation