Внутризонное поглощение света в полупроводниковой параболической квантовой яме / Լույսի ներգոտիական կլանումը կիսահաղորդչային պարաբոլական քվանտային փոսում

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Գևորգյան, Արտակ Հովհաննեսի / Gevorgyan Artak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Полупроводниковые квантовые ямы (КЯ) зарекомендовали себя надежными элементами компонентной базы современных полупроводниковых приборов, начиная от гетероструктурных лазеров и заканчивая сенсорными датчиками / Կիսահազորդչային քվանտային փոսերը (ՔФ) արդեն ապացուցել են, որ հանդիսանում են ժամանակակից կիսահաղորդչային սարքերի կոմպոնենտային մաս, սկսած հետերոանցումային լազերներից և վերջացրած սենսորներով / Semiconductor quantum wells (QW) have proven to be reliable core components of modern semiconductor devices - from heterostructure lasers to sensors
Description
Ա.04.10 «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Է. Մ. Ղազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Ս. Կարայան, Կ. Հ. Ահարոնյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 101 էջ, սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation