Կազմակերպված հանցավորության քրեաիրավական բնութագիրը և դրա դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում / Criminal-Legal characteristics of organized criminality and problems of struggle against it in the RA

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Գալստյան, Վահագն Մանուկի / Galstyan Vahagn
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Փոխակերպվող հասարակական - քաղաքական համակարգերում, այդ թվում և ՀՀ-ում, որտեղ տեղի ունեցան արմատական փոփոխություններ սոցիալական կյանքի բոլոր ոլորտներում, դրականի հետ մեկտեղ ասպարեզ եկան նաև բացասական երևույթներ, որոնք նախորդ՝ խորհրդային ժամանակաշըրջանում քողարկված էին և դրանց մասին, համենայնդեպս բացահայտ չէին խոսում / Диссертация посвящена уголовно-правовым проблемам борьбы с организованной преступностью. В этом плане автором предпринята попытка раскрыть сущность и основные уголовно-правовые характеристики организованной преступности / The thesis is dedicated to the criminal-legal problems of struggle against the organized criminality. In this plan, the author made an attempt to disclose the essence and main criminal-legal characteristics of the organized criminality
Description
ԺԲ.00.05 «Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Զ. Ավագյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Հ. Գաբուզյան, Ա. Վ. Բարսեղյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation