Երաժշտությունը և երաժիշտը հայոց ավանդական առտնին և ծիսական կյանքում / Music and the musician in the Armenian traditional everyday and ritual life

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Պիկիչյան, Հռիփսիմե Վահրամի / Pikichian Hripsime
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Abstract
Հայկական ժողովրդական երաժշտությունը եղել է հումանիտար մշակույթի տարբեր մասնագետների ուշադրության ծիրում, որոնք բարեխղճորեն հավաքել, պահպանել, ժառանգաբար փոխանցել և ուսումնասիրել են այն՝ իբրև մարդու գեղարվեստական մտածողության հնչյունային արտահայտություն / Диссертация посвящена изучению основных реалий традиционной жизни армян сфер жизнеобеспечения, повседневной и ритуально-празничной жизни в этномузыкологическом контексте / The dissertation studies the main realities of Armenian traditional life (lifesustaining, everyday, ritual and festival life) in ethnomusicological context
Description
է.00.04 «Ազգագրություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ L. Հ. Աբրահամյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ է, Խ. Պետրոսյան, Ա. Ա. Փահլևանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պատմության թանգարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation