Միջին խավը արդի հայ հասարակությունում. հիմնական բնութագրիչներ և զարգացման հեռանկարներ / Middle stratum in modern Armenian society: basic characteristics and development perspectives

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Մելքումյան, Յուլիանա Գագիկի / Melkumyan Yuliana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ատենախոսությունը նվիրված է վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում հայաստանյան հասարակության սոցիալական կառուցվածքի փոխակերպումների հետևանքով ձևավորված միջին խավի ուսումնասիրությանը / Изменения социальной структуры постсоветской Армении были спонтанными и динамичными. Целью проведенных в этот период многочисленных стратификационных исследований было изучение процесса поляризации армянского общества, особенностей формирования элиты и слоя бедных / The changes of social structure in post-Soviet Armenia were spontaneous and dynamic. The purpose of numerous stratification researches in that period was to study the process of polarization of Armenian society, the features of formation of the elite and the poor stratum
Description
ԻԲ.00.03 «Միջին մակարդակի տեսություններ, սոցիալական կառույցներ, սոցիալական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի գիտական խորհուրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Հ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Կ. Սահակյան, Ս. Ա. Մանուկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ՊՆ ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Սոցիոլոգիա / Sociology
Citation