Լեգիտիմությունը որպես իրավունքի որակական հատկանիշ / Legitimacy as a qualitative attribute of law

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Մարգարյան, Միսակ Հովհաննեսի / Margaryan Misak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական համալսարան
Abstract
Իրավաբանական դոկտրինում և իրավակիրառ պրակտիկայում հատուկ սրություն է ստանում լեգիտիմության որպես իրավունքի իրական արտահայտման խնդիրը, քանի որ հենց այս ուղղությունը իրավունքի լեգիտիմության հետազոտման ոլորտում ժամանակակից իրավագիտությունում քիչ է ուսումնասիրված / Актуальность диссертационного исследования обусловлена коренными социально - политическими и правовыми изменениями в Республике Армения / The relevance of the dissertation research is conditioned by the fundamental socio-political and legal changes in the Republic of Armenia
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Հ. Սաֆարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Գ. Պետրոսյան, Հ. Ս. Խաչատրյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր» ակադեմիա ; Ատենախոսություն՝ 168 էջ, սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation