Построение прикладных моделей статических состояний микрополярных упругих ортотропных стержней и их сравнительный анализ / Միկրոպոլյար առաձգական օրթոտրոպ ձողերի ստատիկական վիճակների ուսումնասիրման կիրառական մոդելների կառուցում համեմատական վերլուծություն

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Ալվաջյան, Շուշանիկ Իսկյանդարի / Alvajyan Shushanik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ
Abstract
Наблюдающееся в последние годы интенсивное внедрение новых материалов в современное машино - и приборостроение вызвало быстрый рост интереса к изучению зависимости их физико -механических свойств от внутренней структуры / Ատենախոսական աշխատանքում զարգացվում է Ս. Հ. Սարգսյանի մոտեցումը բարակ տիրույթներում միկրոպոլյար առաձգականության տեսության հարթ եզրային խնդրի ասիմպտոտիկ ինտեգրման մեթոդի և վարկածների մեթոդի համատեղելիության վերաբերյալ՝ միկրոպոլյար օրթոտրոպ առաձգական ձողերի ստատիկական մաթեմատիկական մոդելների կառուցման նպատակով / In dissertation work S. H. Sargsyan's approach of symbiosis of hypotheses method and method of asymptotic integration of the plane (or space) boundary-value problem of micropolar theory elasticity in thin domains is developed, in order to construct mathematical model of statics of micropolar elastic orthotopic thin bars
Description
Ա.02.04 «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Հ. Սարգսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Ե. Բաղդասարյան, Ռ. Ս. Գևորգյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation