Վայք-Զանգեզուրի սելավային երևույթների ձևավորման ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները

No Thumbnail Available
Date
1996
Authors
Դավթյան, Պետրոս Գարուշի / Davtyan Petros
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Բնական տեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման, շրջակա միջավայրի պահպանութ յան ու բարելավման, ինչպես նաև աղետների կանխատեսման ուղիների ու մեթողների մշակումը աշխար հագրական գիտությունների կարևորագույն խնդիրներից է։ Արտանին պրոցեսները՝ սելավնտր,փլվածքներ,սողանք որոնց ընթացքը աղետաբեր է, հաճախ ունենում են կործանարար բնույթ, տնտեսությանը պատճառում զգալի վնաս / Диссертация посьящена физико-географическим условиям формирования селевыхявлений. Ключевая часть работы посвящона влилиио окзогонныхи эндогенных факторов на формирования селевыхлвлений
Description
ԺԱ.00.01 «ֆիզիկական աշխարհագրություն» աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1996 ; Աշխատանքը պատրաստվել է Երևանի պետական համալսարանի Ֆիզիկական աշխարհազրության ամբիոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Խ. Ե. Նազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ժ. Բալյան, Ռ. Հ. Տեր-Մինասյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ջրաօդերևութարանական վարչություն ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation