Արդարության կատեգորիայի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրը իրավաքաղաքական մտքի պատմության համատեքստում / Problems of formation and development of freedom category in the context of history of political-legal thought

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Կարապետյան, Վիլիկ Կարոյի / Karapetyan Vilik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Abstract
Ատենախոսական աշխատանքը նվիրված է արդարության տեսության ձևավորման և զարգացման հիմնախնդրի համալիր ուսումնասիրության՝ պատմական զարգացման տեսակետից սկսած անտիկ դարաշրջանի հայեցակարգերից մինչև ժամանակակից մոտեցումները / Диссертационная работа посвящена комплексному изучению проблемы формирования и развития теории справедливости с точки зрения исторического развития, начиная с концепций времен античности кончая современными подходами / The thesis is devoted to the comprehensive study of the problem of the formation and development of the theory of justice from the perspective of historical development, starting from the concept of the ancient times and ending with the modern approaches
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և աշխատանքի ընդհանուր բնութագիրը իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Հ. Սաֆարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Գ. Պետրոսյան, Հ. Զ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր (ակադեմիա) ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation