Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական երկրագրական համալիր հետազոտությունը

No Thumbnail Available
Date
2003
Authors
Ներսիսյան, Արմեն Հովհաննեսի / Nersesyan Armen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Խորհրդային Միության փլուզումը, Հայաստանի Հանրապետության անկախացումը, սոցիալիստական տնտեսակարգից հրաժարումը և ազատ շուկայական տնտեսության անցումը արմատապես փոխեցին հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման պայմանները և հեռանկարները / Кандидатская диссертация посвящена географическим проблемам оптимальной территориальной организации общественной жизни в Ширакском марзе
Description
ԻԴ.00.20 «Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2003 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Հ. Վալեսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Ե. Ավագյան, Մ. Թ. Մկրտչյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation