«ՀՀ Սահմանադրական իրավունքի և միջազգային իրավունքի հարաբերակցության հիմնահարցերը մարդու և քաղաքացու անձնական իրավունքների ապահովման ոլորտում» / Problems of ratios of the constitutional and international law of RA in the sphere of ensuring personal human and citizen rights

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Ավագյան, Էդուարդ Մելսիկի / Avagyan Eduard
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Հետազոտության առարկան մարդու անձնական իրավունքների ու ազատությունների ոլորտում միջազգային չափորոշիչներն են, միջազգային և ներպետական իրավունքների նորմերի փոխգործակցության ձևերն ու ուղղությունները, այդ չափորոշիչների իրացման նորմատիվային և կազմակերպաիրավական կառուցակարգերը, ինչպես նաև այդ փոխգործակցության սահմանադրական զարգացման հեռանկարները / Диссертационная работа посвящена анализу взаимодействия путей и форм конституционного права, выявлению личных прав человека и гражданина в конституционных нормах / Dissertational work is devoted to the analysis of interaction of ways and forms of a constitutional law, identification of personal human and citizen rights in the constitutional norms
Description
ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա․ Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն․ Այվազյան, Ո. Մախմուդյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation