Շուրջտարյա բացօդյա պահվածքի ազդեցությունը կովկասյան գորշ ցեղի ցուլիկների աճի և զարգացման վրա / The influence of open-air keeping on the growth, development, biological and meat features of bull-calves of the caucasian brown breed

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Խեչոյան, Արմեն Ռաֆայելի / Khechoyan Armen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Հանրապետությունում դեռևս ցածր են տավարաբուծության մթերատվության ցուցանիշները, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն բուծվող ցեղերի գենետիկական ներուժով, այլև կերակրման և խնամքի պայմաններով: Հայտնի է, որ տավարաբուծության վարման էքստենսիվ եղանակների դեպքում հնարավոր չէ ստանալ առավելագույն մթերատվություն, ուստի անհրաժեշտ է ներդնել կենդանիների կերակրման և խնամքի այնպիսի առաջավոր տեխնոլոգիաներ, որոնք կնպաստեն բուծվող ցեղի մթերատվության գենետիկական ներուժի լիարժեք դրսևորմանը / Ведущей отраслью животноводства Армении является скотоводство, на долю которого приходится 52 % мяса 96 % молока. Однако показатели про дуктивности отрасли пока низкие, что обусловлено не только факторами генотипа питания, но и отсутствием современных технологий содержания / Cattle-breeding is the leading branch of the animal husbandry in the Republic of Armenia, and it provides 52 % of the produced meat and 96 % of the produced milk in the country. But the indices of the productivity of cattle-breeding are still low in the Republic
Description
Զ.02.02 «Մասնավոր անասնաբուծություն, գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրում, անասնապահական մթերքների արտադրության և կերերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայում գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Հ. Հովհաննիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Թ. Սարգսյան, Ա. Մ. Հայրապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳՆ «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation