Анализ изгиба, задачи колебания и устойчивости балки при наличии трещин и отверстий / Ճաքեր և խոռոչներ պարունակող հեծանի ծռման, տատանման և կայունության խնդիրների անալիզ

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Բեհրոզ, Յազդիզադեհ / Behroz Yazdizadeh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Abstract
Настоящее время методы расчета и проектирования конструкций используют все достижения в области прикладной математики и вычислительной техники / Դիտարկված են հեծանի ծռման, տատանումների և կայունության խնդիրներ, երբ հեծանի ներսում կան ճաքեր, էլիպտիկ կամ կլոր անցքեր: Դիտարկվող խնդիրների համար կատարվում է վերլուծություն տարբեր տիպի սկզբնական տվյալների դեպքում կախված անցքերի և ճաքերի երկրաչափությունից, հեծանի ներսում նրանց դիրքից, արտաքին բեռից / Problems of bending, viratinn and stabilly of the beam with crocks,,elliptical or circular holes are considered. The study is based on the fnite elem ent method
Description
Ա.02.04 «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Բ. Ղազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Զ. Ն. Դանոյան, Է. Վ. Բելուբեկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 19 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation