Ավտոմատացված կառավարմամբ կաթիլային ոռոգման ազդեցությունը ծիրանենիների բերքատվության, ոռոգման ջրի օգտագործման արդյունավետության վրա և համեմատումն մակերեսային ոռոգման հետ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Քարաջի տարածաշրջանում / The influence of automatic drip irrigation on the yeilding of apricot, effeciency of irrigation water use as compared to surface irrigation in Karai province (IRI).

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Էզաթոլահ, Աբբասի / Ezatollah Abbasi,
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան
Abstract
Ջրի արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդրի լուծման աստիճանով են պայմանավորված տարբեր երկրներում գյուղատնտեսական արտադրության ցածր ցուցանիշները, որի հաղթահարման նպատակով անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ոռոգման արդյունավետ կառավարման փաստացի դժվարությունները և դրանց հիման վրա մշակել առաջարկություններ վերոհիշյալ հիմնախնդիրը լուծելու համար: Գյուղատնտեսական արտադրության տարբեր ճյուղերի արդյունավետ կառավարման հիմնական նախապայմաններից Է ջրային պաշարների օգտագործման իրական պատկերի բացահայտումը հատկապես երկրագնդի այն վայրերում, որտեղ ազգաբանակչության աճը գերազանցում է 80%-ը / В диссертационной работе на основе анализа проведенных исследований получены следующие теоретические, практические и методические результаты: Экономические показатели сельскохозяйственного производства в разных странах мира в основном зависят от решения проблемы эффективного использования и управления водными ресурсами / Based on the carried out research, the following theoretical, practical and methodological results have been obtained in the thesis: Economic indexes of agricultural production in different countries of the world basically depends on the solution of the problem concerning the water resources efficient utilization and management
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Մ. Եղիազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Հ. Խաչատրյան, Հ. Կ. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation