Մտածողության ոճերի դրսևորման առանձնահատկությունները իմացական խնդիրների բազմատարբերակային լուծման գործընթացում / Pecularities of manifestation of thinking styles in the process of multivariate resolution of cognitive problems

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Հախվերդյան, Նազելի Սերյոժայի / Hakhverdyan Nazeli
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հասարակական կյանքի արմատական փոփոխություններն արտահայտվում են նաև կրթական համակարգում, ապագա մասնագետների ձևավորմանը միտված տարաբնույթ գործընթացներում: Կրթական համակարգի բովանդակային փոփոխությունները համադրելի են ապագա մասնագետների ուսումնական գործունեության նոր կողմնորոշիչների հետ ուսումնառողների շրջանում մտածողության տարբեր ոճեր ձևավորելու և դրանց զարգացնելու պայմաններում / Радикальные изменения общественной жизни выражаются также в системе образования, в различных процессах направленных на формирование будущих специалистов / Radical changes related to the social life manifest themselves both in educational system and in the various processes of future professionals formation
Description
dԹ.00.01 «Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն» մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ս. Կարապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ս. Բերբերյան, Կ. Ա. Սահակյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Հոգեբանական գիտություններ / Psychology
Citation