Ասպիրակ (Spiraea L.) ցեղի գնահատումը որպես բարձր գեղազարդ տեսակների ներմուծման աղբյուր Հայաստանում / Assessment of the Spiraea L. genus as a source of introduction of high ornamental plantsfor Armenia

No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Մուրադյան, Նելլի Նորիկի / Muradyan Nelli
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ
Abstract
Հայաստանի կանաչապատման մեջ կիրառվող գեղազարդ ծառաբույսերի շարքում առանձնակի կարևորություն ունեն Վարդազգիների (Rosaceae), Ձիթազգիների (Oleacea), Բակլազգիների (Fabaceae) և այլ ընտանիքների պատկանող գեղեցիկ ծաղկող ծառաթփատեսակները, աչքի են ընկնում աշխարհագրական լայն տարածվածությամբ, էկոլոգիական ճկունությամբ, պարտիզային ձևերի մեծ բազմազանությամբ ու մի շարք այլ գեղազարդ հատկանիշներով / Работа посвящена изучению вопросов интродукции и адаптации к новым условиям выращивания высокодекоративных видов рода Spiraea L. / The work is devoted to the study of introduction and adaptation to new growing conditions of highly ornamental species of the genus Spiraea L.
Description
Գ.00.05 «Բուսաբանություն, սնկաբանություն, էկոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2020 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թատաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ժ. Հ. Վարդանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ժ. Ա. Հակոբյան, Ա. Ս. Խաչատրյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation