Աշխարհագրության և ֆիզիկայի միջառարկայական կապերը որպես դպրոցականի տրամաբանական մտածողության զարգացման գործոն / Interdisciplinary connections of geography and physics as a factor of development for student's logical thinking

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Խաչատրյան, Իրինա Էդուարդի / Khachatryan Irina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Միջառարկայական կապերը, արտացոլելով շրջակա աշխարհի երևույթների և գործընթացների փոխկապակցությունները, էական դեր են խաղում սովորողների մոտ համակարգային մտածողության զարգացման և ընդհանուր-ուսումնական կոմպետենտությունների ձևավորման գործընթացում. դրանք հնարավորություն են տալիս որևէ ուսումնական առարկայի ուսուցման արդյունքում կազմավորված կարողությունները, հմտությունները փոխանցել այլ առարկաների բնագավառ / Социально-экономические и политические радикальные преобразования в Республике Армения привели к образованию новых общественных отношений и нового мышления / Radical socio-economic and political transformations in the Republic of Armenia have led to the formation ofnew public relations and new thinking
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (աշխարհագրություն) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Խ. Բ. Սարգսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Մ. Մանուկյան, Գ. Գ. Մելիքյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation