Հանցագործությունների բազմակիություն. հասկացությունը, տեսակները, օրենսդրական կարգավորումը և դրա կատարելագործման ուղիները

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Մելիքսեթյան, Արմինե Սերժիկի / Meliksetyan Armine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Սույն աշխատության հիմնական նպատակը՝ հանցագործությունների բազմակիության ինստիտուտի տեսական բացահայտումը, դրա տեսակների առանձնացումը, հանցագործությունների որակման և հանցագործությունների բազմակիության տարբեր տեսակների դեպքում պատիժ նշանակելու հետ կապված առավել կարևոր հարցերի պարզաբանումը և դրա հիման վրա քրեական օրենսդրության ու դրա կիրառման պրակտիկայի կատարելագործման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակումն է / Основная цель данной работы - теоретически раскрыть институт множественности преступлений, выделить ее виды, уточнить наиболее важные вопросы, связанные с квалификацией преступлений и назначением наказания по делам о разных видах множественности преступлений, и на этой основе разработать рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения
Description
ԺԲ.00.05 «Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2010 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Հ. Գաբուզյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ս. Ավետիսյան, Վ. Ա. Շահնազարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation