ՀՀ ուրբանիզացված տարածքների հիդրոլոգիական ասպեկտները / Hydrological aspects of urban area of RoA

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Կարապետյան, Վարդան Երվանդի / Karapetyan Vardan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ
Abstract
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մինչև այժմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային տարածքներում հիդրոլոգիական ուսումնասիրություններ գրեթե չեն իրականացվել, ուստի ուբանիզացիայի դերը գնահատելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել լայնամասշտաբ հետազոտություններ և արդյունքում կազմել առանձին խոշոր քաղաքների ջրային հաշվեկշիռները, որոնք գտնվում են ինչպես տարբեր բնական զոնաներում և ունեն ջրօգտագործման տարբեր համակարգեր, այնպես էլ մշակել դրանց հիմնական տարրերի գնահատման և կանխատեսման մեթոդիկաներ, կախված ուրբանիզացիայի ազդեցությունից / Учитывая mo обстоятельство, что до настоящего времени на городской территори республики гидрологические исследования почти не проводились,для оценки роли урбанизации появилась необходимость выполнить крупномасштабные исследования и в результате разработать методику оценки и прогноза влияния урбанизации на водные ресурсы и составляющие водного баланса крупных городов / hydrological investigations in urban area till now, it was necessury to fulfill large scale investigation for estimation of role of urbanization. As a result of such investigations it was created method of estimation and forecast related impact of urbanization on water sources and water balances of big cities
Description
ԻԴ.04.02 «Ցամաքի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Հ. Սարգսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Լ. Մելիքյան, Հ. Կ. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation