Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում / Dispositiveness principle and optional actions in the civil procedure

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Եսայան, Վարդուշ Գևորգի / Yesayan Vardush
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, հռչակելով մարդուն, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և ազատությունները որպես բարձրագույն արժեք, միաժամանակ երաշխավորում է խախտված իրավունքները վերականգնելու համար դատարան դիմելու, հավասարության պայմաններում, արդարության բոլոր պահանջների պահպանմամբ, անկախ և անկողմնակալ դատարանի կողմից իր գործի քննության, իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների, ինչպես նաև իր իրավունքները և ազատություններն օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով պաշտպանելու անձի իրավունքները (ՀՀ սահմանադրության 3, 18, 19 հհ.) / Диссертационное иследование посвящено актуальным проблемам гражданско-процессуальной диспозитивности и правового регулирования распорядительных процессуальных действий в гражданском процессе Республики Армения / The present dissertation is devoted to the actual problems of civil-procedural dispositiveness and legal regulation of optional procedural actions in the civil procedure of the Republic of Armenia
Description
ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ հետախուզական գործունեության տեսություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Գ. Մեղրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Տ. Ե. Աբովա, Վ. Ս. Բեժանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ սահմանադրական իրավունքի կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation