Հողային հարաբերությունները / բարեփոխումները / և գյուղատնտեսական հողօգտագործման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում / Land relationships and economic problems of agricultural land utilisation in the RA

No Thumbnail Available
Date
1996, 1998
Authors
Մկրտչյան, Հենրիկ Վահագի / Mkrtchyan Henrik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԷՆ Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
Հայաստանի Հանրապետությունում 1991թ. սկսվեցին իրականացվել արմատական վերափոխումներ, որոնք ուղղված էին սոցիալիստական արտադրաեղանակի ապամոնտաժմանը և շուկայական հարաբերությունների ձևավորմանը / Рассматриваются основные историко-экономические этапы развития земельных отношений в Армении в XIX и XX веках, их современное состояние, основные направления постреформенной аграрной политики, первые шаги, успехи и недостатки, первоочередные задачи / The general historical-economic stages of land relationships' development in Armenia in XIX-XX cc,- their modern state, basic directions of post-reformation agrarian policy, its first steps, advantages, disadvantages and urgent tasks are considered
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության և նրա ճյուղերի էկոնոմիկա, կազմակերպում և կառավարում» (տնտեսագիտություն) մասնագիտությամբ տնտեսագիտական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1996 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Գյուղատնտեսության նախարարության էկոնոմիկայի Գ/Հ ինստիտուտում ; Գիտական խորհրդատու՝ Ս. Գ. Ղազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Ս. Դարբինյան, Կ. Ռ. Ներսիսյան, Ժ. Ա. Ամիրջանյան, Գ. Գ. Հայրումյան, Հ. Մ. Մամիկոնյան, Պ. Մ. Ներսեսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտ, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա ; Սեղմագիր՝ 46 էջ, 37 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation