Տիգրան Չուխաճյանի դաշնամուրային ստեղծագործությունները / The piano works of Dikran Tchouhadjian

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Ադամյան, Աննա Ժորիկի / Adamyan Anna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ
Abstract
Հայ դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործական հարուստ ժառանգության ուսումնասիրությունը հայրենական երաժշտագիտության կարևորագույն խնդիրներից է։ Նման սակավ ուսումնասիրված երևույթների թվին են դասվում դաշնամուրի համար գրված Տիգրան Չուխաճյանի (1837-1898) opus-ները: Մինչդեռ հայկական երաժշտական թատրոնի հիմնադիր Տ. Չուխաճյանը միաժամանակ առաջինն է հայ դաշնամուրային երաժշտության բնագավառում: Ինչպես նշում է Շ.Ափոյանը «Չուխաջյանը դաշնամուրային երաժշտության բնագավառում հանդիսանում է առաջին հայ կոմպոզիտորը» 1 / Диссертация посвящена комплексному изучению фортепианного творчества классика армянской музыки, основателя армянского музыкального театра, гениального композитора, одаренного талантливого опытного неутомимого и общественного деятеля Тиграна Чухаджяна (1837-1898). Дана оценка фортепианному наследию композитора, определено его историческое значение / The thesis is dedicated to the comprehensive study of the piano work of Dikran Tchouhadjian (1837-1898), the classic of Armenian music, originator of Armenian musical theatre, genius composer, gifted pianist, talented conductor, skillful pedagogue, active musical and public figure; the composer's pianistic legacy has been assessed, its historical significance defined
Description
ժէ.00.02 «Երաժշտական արվեստ» մասնագիտությամբ արվեստագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Գ. Ասատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ա. Ռուխիկյան, Մ. Ա. Կոկժաև ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Արվեստագիտություն / Art
Citation