Վաղ Բյուզանդական եկեղեցական պատմագրության և V դարի հայ պատմագրության : փոխհարաբերության հիմնախնդիրը (պատմության և պատմականության ըմբռնումը) / The problem of interrelation of the early byzantine church historiography and armenian historiography of the V century (The conception of history and historical method)

No Thumbnail Available
Date
1997
Authors
Մաթևոսյան, Արթուր Կորյունի / Matevosyan Arthur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ
Abstract
Վաղ Բյուզանդական եկեղեցական և VI դարի հայ պատմագրության փոխհարաբերության հիմնախնդիրը հայագիտության առավել հետաքրքրական ու հրատապ հիմնախնդիրներից մեկն է: Առանձնապես կարևոր նշանակություն ունի պատմական իրականության իմաստավհրման մեթոդի ուսումնասիրումը / Данная диссертация посвящена проблеме взаимоотношения ранневизантийской церковной историографии и армянской историографии V века в аспекте понимания истории и историзма
Description
է.00.05 «Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1997 ; Աշխատանքը պատրաստվել ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Խ.Սարգսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝Է .Լ. Դանիելյան, Ա. Է. Խաչիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ /Մատենադարան/ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation