Գոյականի ձևաբանական զուգաձևությունները հին հայերենում / The morphological parallelisms of noun in Old Armenian language

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Ենգոյան, Լուսինե Աշոտի / Yengoyan Lusine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Լեզվի զարգացման ընթացքում նրա կառուցվածքում ի հայտ են գալիս մակարդակային միավորների զուգաձևություններ, որոնք համարվում են տարբերակներ՝ արտահայտելով քերականական միևնույն իմաստը / В процессе развития языка появляются параллелизмы уровенных единиц, которые считаются альтернативами, выражающими одно и то же грамматическое значение / The level unit of parallelisms appear in the structure of the language during its development, which are considered to be alternatives, expressing the same grammatical meaning
Description
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցմանատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար` Լ. Մ. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Վ. Ա. Ներսիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation