Կրկնությունը խոսույթում / Repetitions in discourse

No Thumbnail Available
Date
2015, 2016
Authors
Հակոբջանյան, Արմեն Հրաչի / Hakobjanyan Armen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Ընդհանուր լեզվաբանության, հաղորդակցման տեսության, խոսքի և խոսույթի տեսության, հոգելեզվաբանության կողմից խոսույթում կրկնվող կառույցների, նրանց դրսևորումների և գործառույթների վերաբերյալ տարբեր ժամանակներում կատարված տեսական ընդհանրացումներն ի մի են բերվում մեկ ընդհանրական դաշտում և, փորձարկվելով ատենախոսության նյութի սույն հետազոտությամբ սահմանված լեզվական, խոսքային և հաղորդակցաիրադրական արտաքին և ներքին նոր հատկանիշներով, ստանում են նկարագրության և դասակարգման ամբողջականություն / Несмотря на обширную научную литературу, посвященную повторам в дискурсе, до сих пор нет таких исследований, в которых множество проявлений и функций повтора были бы представлены с учетом его общих системообразующих признаков / Regardless of the existing voluminous scientific literature, devoted to repetitions in discourse, there have not yet been any studies addressing the multiple manifestations and the functions of repetition with a consideration of their general systemic features
Description
Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Ս. Հովսեփյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Կ. Խաչատրյան, Ա. Ս. Աբրահամյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 241 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation