Մեղրիգետ ու Ողջի գետերի և դրանց ջրահավաք ավազանների էկոլոգիական գնահատականը / Ecological evaluation of waters of Meghriget and Voghchi rivers and their catchment basins

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Գևորգյան, Գոռ Արտակի / Gevorgyan Gor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ
Abstract
Ժամանակակից քաղաքակրթությունը աննախադեպ ճնշում է գործադրում բնության վրա: Մարդկային գործունեությամբ պայմանավորված բնական միջավայրի աղտոտումը վնասակար ազդեցություն է գործում մարդկանց, կենդանիների, բույսերի, հողի, ջրամբարների և կենսոլորտի վրա ընդհանրապես / Работа включает изучение экологической ситуации рек Мегригет, Вохчи и ее главных притоков - Гехи и Арцваник в нынешних условиях, a также экологическую оценку рек Мегригет и Вохчи и их водосборных бассейнов. Исследования проводились в течение 2006-2010 гr. / The work includes the study of ecological situation of the Meghriget river, the Voghchi river and its main tributaries Geghi and Artsvanik, and the ecological evaluation of the Meghriget and Voghchi rivers and their catchment basins
Description
Գ.00.11 «էկոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Վ. Գրիգորյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Բ. Կ. Գաբրիելյան, Ս. Ջ. Թամոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation