Роль трехмерной сонографии в прогнозировании риска экспульсии левоноргестрел-рилизинг внутриматочной системы Мирена / Եռաչափ սոնոգրաֆիայի դերը Միրենա լևոնորգեստրել-ռիլիզինգ ներարգանդային համակարգի վտարման ռիսկի կանխատեսման գործում / The role of three-dimensional sonography in predicting the risk of expulsion of levonorgestrel releasing intrauterine system Mirena

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Հովսեփյան, Լիլիթ Սոկրատի / Нovsepyan Lilit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Внутриматочная Левоноргестрел Рилизинг система (ЛНГ PC) Мирена в настоящее время успешно используется для лечения менометроррагий, гиперплазии эндометрия и аденомиоза / Հաշվի առնելով ներկայումս ապացուցված հորմոն պարունակող ներարգանդային համակարգերի (ՆԱՀ), այդ թվում լևոնորգեստրել-ռիլիզինգ համակարգի Միրենա բարձր թերապևտիկ արդյունավետությունը և դրանց լայն կիրառումը, ակհայտ է դառնում վերջիններիս օգտագործման դեպքում բարդությունների կանխորոշման հուսալի մեթոդների մշակման անհրաժեշտությունը / In view of the currently proven high therapeutic efficacy of hormone-containing intrauterine systems (IUS), including levonorgestrel releasing intrauterine system Mirena and the increased frequency of their use, the need to develop reliable methods for prediction of complications in the selection of treatment with their use becomes evident
Description
ԺԴ.00.01 «Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Հ. Թոխունց ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Կ. Բլբուլյան, Տ. Շ. Քոչարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն ; Ատենախոսություն՝ 104 էջ, սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation