Նորագույն շրջանի հայ մանկապատանեկան արձակը: Զարգացման միտումներն ու օրինաչափությունները (1960-1980-ական թթ)

No Thumbnail Available
Date
2004
Authors
Ներսիսյան, Լուսինե Ռազմիկի / Nersisyan Lusine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Abstract
Սկսած 1960-ական թվականներից՝ մանկապատանեկան արձակում, ինչպես «մեծական» գրականության մեջ, գրական-գեղարվեստական զարգացումները ծավալվում էին պատմամշակութային ու հոգևոր արժանիքների վերաիմաստավորման, բնության ու մարդու խաթարված կապերի վերականգնման, հասարակական-քաղաքական նոր մթնոլորտում անհատի հոգևոր կերտվածքի, նրա ներաշխարհի, բարդ ու հակասական ապրումների բացահայտման, նրա հանդեպ հասարակության պատասխանատվության բարձրացման խնդիրների ճշմարտացի արտացոլման ուղղություններով / После преодоления культа личности, в 1960-годах в новом русле стала развиваться и армянская детская и юношеская проза, тендеции и закономерности развития которой были обусловлены как особенностями взрослой прозы этого периода, так и современными требованиями воспитания молодого поколения
Description
Ժ.01.02 «Նորագույն շրջանի հայ գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մայրենի լեզվի և գրականության ֆակուլտետի խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ․ Գ․ Գիլավյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս․ Պ․ Մուրադյան, Ա․ Գ․ Ալեքսանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երեանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Գրականագիտություն / Literary studies
Citation