Հիվանդության և բուժման առասպելույթը հայկական հեքիաթներում / Mythologema of diseases and their curing in Armenian fairy tales

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Զաքարյան, Եվա Լևոնի / Zakaryan Eva
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Abstract
Ատենախոսության նպատակն է բացահայտել հիվանդությունների մասին ժողովրդական հնագույն պատկերացումները, դրանց առասպելաբանական հիմքերը, բուժման ծիսական բնույթը, նրա կապը աշխարհարարման հնագույն ընկալման կարծրատիպով կատարվող այլ ծեսերի հետ, մասնավորապես նվիրագործման, և տարբեր հեքիաթներում պահպանված բուժման ծիսական գործընթացի բեկորներից փորձել վերակազմել առողջության վերականգնման հնագույն ծիսակարգը / Цель диссертационной работы - выявить древние народные понятия о болезнях, их мифологические основы, ритуальный характер исцеления, его связь с другими ритуалами, осуществляемыми по старинной модели миросотворения, в частности – инициацией / The objective of this paper is to reveal the ancient folk concepts of diseases, their mythological fundamentals, ritual character of healing, its relation with other rituals, performed according to the ancient model of world-making, particularly by initiatiօns
Description
Ժ.01.05 «Բանահյուսություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս․ Բ․ Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա․ Հ․ Ջիվանյան, Ն․ Խ․ Վարդանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Գրականագիտություն / Literary studies
Citation