Ֆինանսական պատասխանատվության իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում / Legal issues of financial liability in the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Սուքիասյան, Նազելի Գառնիկի / Sukiasyan Nazeli
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական համալսարան
Abstract
Ներկա ժամանակաշրջանում ՀՀ առաջնահերթ լուծում պահանջող նպատակներից մեկը իրավական պետության և քաղաքացիական հասարակության ձևավորումն է, որոնց արդյունավետ լուծման առաջին նախապայմաններից մեկը պետության ժամանակակից պահանջներին համահունչ տնտեսական բարեփոխումներն են, որի առանցքը ֆինանսական գործունեության ոլորտում ֆինանսական կարգապահության, վերահսկողության և հսկողության, ֆինանսական պատասխանատվության և վարույթի արդյունավետ արմատավորումն է, որոնք օրինականության ապահովման և իրավակարգի ամրապնդման հասարակական և պետական երաշխիքներ են / Докторская диссертация является одной из первых попыток выявления правовых проблем финансовой ответственности системе видов юридической ответственности / The doctoral thesis is one of the first attempts to identify legal issues of financial liability in the system of types of legal responsibility
Description
ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում)» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2020 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Ա. Անտոնովա, Ա. Ս Ղամբարյան, Հ. Մ. Դերձյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 38 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation