Воздействие ортодонтического лечениия сагиттальных аномалий окклюзии на эстетические параметры на эстетические параметры нижней трети мягкотканного профиля лица в подростковом периоде / Օկլուզիայի սագիտալ անկանոնությունների օրթոդոնտիկ բուժման ազդեցությունը կիսադեմի ստորին երրորդի գեղագիտական չափանիշների վրա դեռահասների մոտ / Influence of orthodontic treatment of sagittal anomalies of occlusion on the Facial profiles lower thirds in adolescents

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Նալբանդյան, Միքայել Սերգեյի / Nalbandyan Mikayel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Наиболее частым мотивационным фактором для обращения пациентов за ортодонтической помощью, как за рубежом, так и в нашей стране является недовольство собственной внешностью, в частности эстетикой своего лица / Օրթոդոնտի բուժման ազդեցությունը դեմքի փափուկ հյուսվածքների վրա հայտնի փաստ է / The influence of orthodontic treatment on position of soft tissues of the face is a wellknown fact
Description
ԺԴ.00.12 «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախսության թեման հաստատվել է Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ-ի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի գիտակոորդինացիոն խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Յ. Տեր-Պողոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ. Վ. Լալայան, Հ. Մ. Հովհաննիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Արմենիա» Հանրապետական բժշկական կենտրոն ՓԲԸ ; Ատենախոսություն՝ 113 էջ, սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation