Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործության ուսուցումը դպրոցում

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Դավթյան, Սուսաննա Գուրգենի / Davtyan Susanna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հայ գրականության պատմության ուսուցումը այսօրվա նորացված հանրակրթական դպրոցում անհնար է պատկերացնել առանց հանճարեղ գրող Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործության դպրոցական ծրագրային նյութերի ուսուցման: Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործության ուսուցումը մեծ հնարավորություն է ընձեռում դպրոցին և ուսուցչին լայնացնելու աշակերտի գիտելիքների հորիզոնը, ամրացնելու ներառարկայական և միջառարկայական կապերը, աշակերտներին ծանոթացնելու հայ գրականության, հայ ժողովրդի շահերով ու ճակատագրով ապրած գրողի կյանքի ու ստեղծագործության հետ / Изучение истории армянской литературы в сегодняшней обновленной общеобразовательной школе невозможно представить без изучения произведений гениального писателя Ав. Исаакяна в рамках школьных программ. Изучение произведений мастера (Варпета) дает большую возможность школе и педагогу расширить кругозор знаний ученика, укрепить внутрипредметные и межпредметные связи, ознакомить ученика с армянской литературой, с жизнью и творчеством писателя, переживающего за судьбы и интересы армянского народа
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (հայ գրականություն) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Գ. Դոլուխանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Մ. Մանուկյան, Ն. Մ. Ադալյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation