Ազոտ և մետաղի իոն պարունակող նոր տեսակի մոնոմերների, պոլիմերների սինթեզ և նրանց հիման վրա բաղադրանյութերի մշակում

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Հակոբյան, Գայանե Վանիկի / Hakobyan Gayane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Abstract
Խմելու և ոռոգման ջրերի տնտեսման, խնայողաբար օգտագործման, արհեստական ջրամբարների, ջրանցքների և տարբեր շինությունների գրունտների ամրացման ու դրանցով ջրի ֆիլտրումը կանխելու խնդիրներն ունեն կենսական խիստ կարևոր նշանակություն / На основе сополимеризации акриловой кислоты (АК) и акриламида (АА), в присутствии натриевой соли 1,3-диаллилизоциануровой кислоты (Na-ДАИЦ) и впервые нами полученных хелатных комплексов переходных металлов, содержащих бифункциональные группы в непредельных фрагментах, разработан способ получения пространственно сшитых сополимеров
Description
Բ.00.06 «Բարձրամոլեկուլար միացություններ» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Լ. Երիցյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Ռ. Խ. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Կիրառական քիմիայի հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ «ԱՐԻԱԿ» ՓԲԸ ։ Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation