Գրաբարի նախդիրները և նրանց գործածությունը հայ մատենագրությունում (5-11-րդ դարեր)

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Մանուկյան, Գուրգեն Մուշեղի / Manukyan Gurgen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Նախդրագործածությունը գրաբարի հիմնահարցերից է, քանի որ այն սերտորեն առնչվում է լեզվի շարահյուսությանը, ձևաբանությանը, իմաստաբանությանը, բառակազմությանը և ոճաբանությանը, հետևաբար առանց նախդրագործածության խոր իմացության հնարավոր չէ գիտական ճշգրտությամբ վերլուծել, ընկալել գրաբարով մեզ ավանդված մատենագրական հարուստ ժառանգությունը / Употребление предлогов - одна из интересных проблем грабара, т.к. тесно соприкасается с синтаксисом, морфологией, семантикой, словообразованием и стилистикой и вследствие этого имеет важное значение для понимания и раскрытия вопросов истории и сравнительно-исторической грамматики армянского языка
Description
ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի գիտական խորհրդում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Գ. Համբարձումյան, է. Ս. Մկրտչյան, Գ. Ս. Մուրադյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 48 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation