Մակրոտնտեսական խոցելիության հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում / Macroeconomic vulnerability issues and measures то address them in the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Մակարյան, Աննա Ռուզվելտի / Makaryan Anna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Ըստ արժույթի միջազգային հիմնադրամի դասակարգման՝ եկամտի ցածր մակարդակ ունեցող երկրներում, ինչպիսին Հայաստանն է, տնտեսության իրական և արտաքին հատվածի միջև կապը նկարագրող գործոնները (ապրանքների և ծառայությունների արտահանու մ, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ (ՕՈՒՆ), տրանսֆերտներ, հանքահումքային մթերքի և ոչ թանկարժեք մետաղների գներ և այն) ինչպե երկրի տնտեսական աճի, այնպես էլ տնտեսության մակրո տնտեսական խոցելիության աղբյուր են / Объектом исследования является анализ влияния внешнеэкомомических факторов на реальный сектор РА, a предметом-выявление путей повышения степени гибкости экономики РА / The object of the dissertation thesis is the analysis of impact of the external economic factors on the real sector of economy; the subject is to identify approaches to ensuring a more resilient economy
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար` Վ. Լ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Հ. Գրիգորյան, Կ. Հ. Առաքելյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատոենախոսություն՝ 225 էջ, սեմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation