Ավանդույթը որպես սոցիալական համակարգի կառուցարկման եղանակ / The tradition as a mode of constructing the social system

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Ալավերդյան, Նելլի Ալավերդու / Alaverdyan Nelli
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ժամանակակից հասարակությունները փոփոխվում են աննախադեպ տեմպերով, փոխվում են համակեցության արժեքներն ու նորմերը և այս համատեքստում համակարգապահպան նշանակություն ունեցող նախորդ սերունդների կենսափորձի, համակեցության կազմակերպման սկզբունքների, սովորույթների ու ավանդույթների նորովի իմաստավորումը դարձել է սոցիալական կյանքի արդիականացման կարևոր նախապայման / В современном трансформационном обществе в процессе конструирования и упорядочивания общественной жизни, а также функционирования социокультурных принципов, передачи жизненного опыта, формирования национальной идентичности особое теоретическое и практическое звучание приобрела новая интерпретация социокультурных функций традиции / At present, when the world is in transformation, a fresh interpretation of social-cultural function of traditions in construction and regulation of social life, social-cultural principles of coexistence, transferring of life-experience and formation of national identity have acquired a new theoretical and practical significance
Description
Թ.00.04 «Սոցիալական փիլիսոփայություն, բարոյագիտություն» մասնագիտությամբ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Է. Ա. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ե. Մկրտիչյան, Մ. Հ. Դեմիրճյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Փիլիսոփայական գիտություններ / Philosophy
Citation