Ստատիկ կամայական ընտրությամբ հիշասարքերի արագագործության բարձրացման միջոցների մշակում / Development of speedup methods for static random access memories

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Ավետիսյան, Արամ Վահանի / Avetisyan Aram
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Abstract
Վերջին տասնամյակներում կիսահաղորդչային տեխնոլոգիաների առաջնթացը հանգեցրել է ինտեգրալ սխեմաների (ԻՍ) համակարգերի արագընթաց աճին, ավելի լայնորեն կիրառվող հավելվածներում, ներառյալ բարձր արտադրողականությամբ հաշվողական և շարժական սարքերում, որոնց նկատմամբ նոր պահանջներ են առաջադրվում / Стремительный прогресс полупроводниковой технологии привел к быстрому развитию интегральных схем (ИС), используемых в более обширных системах, включая высокопроизводительные вычислительные и мобильные устройства, смартфоны, датчики и медицинское оборудование / Over the last decades, semiconductor technology has Ied to the rapid growth of integrated circuits (IC) systems in wider applications, including high performance computing and mobile devices, with new requirements
Description
Ե.27.01 «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Շ. Մելիքյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Օ. Հ. Պետրոսյան, Խ. Գ. Շարոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 149 էջ, սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology
Citation