Երևանի թեմական հոգևոր դպրոցը որպես 19-րդ դարի ազգային մշակույթի կենտրոն

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Հովհաննիսյան, Արուսյակ Վաչագանի / Hovhannisyan Arusyak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հետազոտության նպատակն է՝ փաստագրական-արխիվային հարուստ նյութերի և հավաստի սկզբնաղբյուրների հիման վրա համակողմանի ուսումնասիրել և գիտամանկավարժական վերլուծության ենթարկել Երևանի թեմական հոգևոր դպրոցի գործունեությունը, նրա դերն ու նշանակությունը 19-րդ դարում Արևելյան Հայաստանի կրթական, մշակութային և հասարակական կյանքում / Цель ислледования - на основе богатых документально-архивных материалов и достоверных источников всесторонне изучить и подвергнуть научно-педагогическому анализу деятельность Ереванской епархиальной духовной школы, ее роль и значение в образовательной, культурной и общественной жизни Восточной Армении XIX века
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Տ. Վարդումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Կ. Կարապետյան, Մ. Ս. Կարապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation