Բանկային գործունեության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Սուքիասյան, Նազելի Գառնիկի / Suqiasyan Nazeli
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Հետազոտման արդիականությունը պայմանավորված է անկախության հռչակումից հետո ՀՀ-ում կատարված ամենամեծ փոփոխություններից մեկի շուկայական հարաբերություններին ներհատուկ բանկային համակարգի ձևավորումով, որի կայունությամբ և բանկային գործունեության արդյունավետության աստիճանով է պայմանավորված մեր հանրապետության տնտեսական ինքնիշխանությունը և անվտանգությունը ինչպես ներտնտեսական, այնպես էլ միջազգային տնտեսակահամագործակցության փոխհարաբերություններում / Работа посвящена правовому регулированию банковской деятельности Республике Армения. В этом контексте подробно представлены проанализированы правовые особенности банковской деятельности, как повседневная функция в области банковской кридитовании, расчетах, вкладов банки, как физических, так юридических лиц, a также области валютного регулирования, валютного контроля. Выявлены недостатки и проблемы банковском законодательстве РА, регулирующие вышеуказанные отношения, представлены конкретные предложения по их устранению, по изменению и дополнению регулированию сферы банковской деятельности, и действующих законодательных актов
Description
ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք-սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Վ. Մուրադյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Վ. Ստեփանյան, է. է. Շաթիրյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 29 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation