Էթնիկ խմբերը որպես գլոբալ քաղաքացիական հասարակության դերակատարներ / Ethnic groups as actors of global civil society

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Ղևոնդյան, Ռոբերտ Վլադիմիրի / Ghevondyan Robert
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
Ատենախոսության հիմնական նպատակն է՝ «Հայկական աշխարհ»-ի գլոբալ քաղաքացիական հասարակության տիրույթներում համագործակցային զարգացման տեսագործնական մեխանիզմների գիտականորեն հիմնավորված ներկայացումը հանուն հայապահպանության, ՀՀ-ԼՂՀ-Սփյուռք ամբողջության անվտանգության ապահովման ու համատեղ արդիականացման / Цель диссертации - изучение эволюционных процессов понятия гражданского общества в условиях глобализации, выявление места и роли этнических групп в этих процессах, предложения путей интеграции армянства в мировой сообществе с сохранением собственной идентичности в рамках конструирования реализации «Армянского мира» / The purpose of this dissertation is the study of evolutionary processes of the concept of civil society in terms of globalization, identifying the place and role of ethnic groups in these processes, offering ways of integrating Armenians under world community preserving their own identity within the constructedness and implementation of the «Armenian world»
Description
ԻԳ.00.02.«Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Մ. Մարգարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Վ. Աթանեսյան, Խ. Ս. Գալստյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 29 էջ։
Keywords
Քաղաքական գիտություններ / Political Science
Citation